Дипломы, курсовые и рефераты!

Менеджмент інвестиційної діяльності - Черваньов
   Порядок 
Название
Передмова
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Економічна сутність інвестицій як об'єкта управління, їх класифікація і роль у забезпеченні
1.2. Зміст, мета і завдання інвестиційної діяльності підприємства, сутність та стадії інвестиційного
1.3. Макроекономічні умови здійснення та державне регулювання інвестиційної діяльності
1.3.1. Обґрунтування необхідності та основні методи державного регулювання інвестиційної сфери еконо
1.3.2. Аналіз тенденцій державного регулювання інвестиційної діяльності у розвинених країнах світу
1.4. Організаційно-управлінські складові механізму інвестування господарської діяльності підприємств
1.5. Управління формуванням джерел фінансових ресурсів інвестування діяльності підприємства
1.6. Методичні основи проведення аналізу інвестиційної привабливості підприємства
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА, РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ
2.1. Поняття та класифікація інвестиційних проектів. Життєвий цикл та порядок розробки інвестиційног
2.2. Структура техніко-економічного обґрунтування реальних інвестицій. Бізнес-план інвестиційного пр
2.3. Механізм нейтралізації інвестиційних проектних ризиків
РОЗДІЛ З. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
3.1. Оцінювання середньозваженої вартості капіталу та оптимізація структури джерел інвестиційних рес
3.1.1. Визначення вартості запозиченого капіталу як джерела засобів підприємства
3.1.2. Моделі визначення вартості власного (акціонерного) капіталу як джерела засобів підприємства
3.1.3. Визначення вартості привілейованих акцій як джерела засобів підприємства
3.1.4. Особливості розрахунку та застосування середньозваженої вартості капіталу. Визначення ціни пі
3.1.5. Поняття та розрахунок граничної вартості капіталу
3.1.6. Проблеми оптимізації структури капіталу інвестиційного проекту
3.2. Традиційний підхід та схема власного капіталу в аналізі економічної ефективності реальних інвес
3.2.1. Традиційний підхід до розрахунку показників економічної ефективності реальних інвестиційних п
3.2.1.1. Метод розрахунку чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації інвестиц
3.2.1.2. Метод розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR).
3.2.1.3. Метод визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP).
3.2.1.4. Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій (РІ) та коефіцієнта ефективності інвести
3.2.2. Особливості розрахунку показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за
3.3. Заміна обладнання та амортизація в оцінюванні грошового потоку та аналізі економічної ефективно
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 [Следующая] > [Последняя] >>
Результаты 1 - 30 из 49


© 2017 Дипломы, курсовые и рефераты!
Сайт создан: 11.2008
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com