Дипломы, курсовые и рефераты!

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання
   Порядок 
Название
6.3. Аналіз загальних чинників зміни собівартості за статтями
6. 4. Аналіз собівартості одиниці виробу
6. 5. Аналіз резервів зниження собівартості
6. 6. Аналіз собівартості продукції за стадіями життєвого циклу
Розділ VІІ. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ВИРУЧКИ І ПРИБУТКУ
7.1. Графічне зображення аналізу беззбитковості
7. 2. Алгебраїчне вирішення
7.3. Аналіз беззбитковості і маржинальний дохід на одиницю продукції
7. 4. Вплив зміни цін на продукцію
7. 5. Вплив зміни постійних витрат
7. 6. Вплив зміни змінних витрат
7. 7. Аналіз покриття різних видів витрат при різних обсягах випуску
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства
1.1. Інформаційні джерела аналізу. Основні методи аналізу.
1. 2. Структурний аналіз активів і пасивів підприємств
1.3. Аналіз структури активів
1. 4. Аналіз структури пасивів.
1. 5. Аналіз фінансової стійкості Аналіз наявності і достатності реального власного капіталу
1. 6. Аналіз платоспроможності і ліквідності
1. 7. Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування
1. 8. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
1. 9. Аналіз фінансового прогнозу (можливого банкрутства) підприємства
1.10. Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей
1.11. Оперативний економічний аналіз виробничих запасів в умовах функціонування автоматизованих робо
1.12. Перспективний аналіз виробничих запасів
1.13. Аналіз дебіторської заборгованості
1.14. Аналіз кредиторської заборгованості
1.15. Експрес-аналіз фінансового стану
1.16. Аналіз фінансових результатів
1.17. Аналіз розподілу прибутку
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 [Следующая] > [Последняя] >>
Результаты 31 - 60 из 78


© 2017 Дипломы, курсовые и рефераты!
Сайт создан: 11.2008
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com