Дипломы, курсовые и рефераты!

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні Печать E-mail
Автор Oleg   
01.03.2013 г.

Відповідно до чинного законодавства як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні можуть виступати:

1. Фізичні особи, тобто громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність та дієздатність згідно з законами України та постійно проживають на її території.

2. Юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, що мають по­с­тійне місцезнаходження на її території. До них належать підприємства, організації і об’єднання всіх видів незалежно від форм власності, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні форми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації та ін., в тому числі юридичні особи, майно або капітал яких є власністю іноземних суб’єктів господарської діяльності, але які розміщені на території України.

3. Об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які відповідно до законодавства не є юридичними особами, але мають постійне місцезнаходження на території України і яким чинне законодавство України не забороняє здійснювати господарську діяльність.

4. Структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які згідно з законами України не є юридичними особами (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України.

Україна в особі її уповноважених органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи, керуючись принципами зовнішньоекономічної діяльності, закріпленими в ст.2 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та інших ознак наділені рівним правом здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності - це надання законом можливості такої діяльності за наявності юридично визначених підстав та умов. Зокрема, фізична особа має право здійснювати зазначену діяльність з моменту набуття нею цивільної дієздатності (з 18-річного віку). Фізична особа, яка має постійне місце проживання) на території України, для набуття права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, повинна бути зареєстрована як підприємець відповідно до Закону України “Про підприємництво”. Під постійним місцем проживання розуміють місце проживання фізичної особи на території держави не менше одного року коли ця особа, яка не має постійного місця проживання на території інших держав, має намір проживати на території держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою. Тобто таке проживання на території України не є наслідком виконання цією особою службових завдань або зобов’язань за договором (контрактом). Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, також мають право на здійснення ЗЕД. Але в цьому разі вони повинні бути суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій мають постійне місце проживання або громадянином якої вони є.

Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Вище мова йшла про право суб’єктів господарської діяльності здійснювати ЗЕД. Згідно з Законом України “Про зовнішньоекономічну діяль­ність” реалізувати це право вони могли після державної реєстрації їх як учасників ЗЕД у Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі. Пізніше Декретом Кабінету Міністрів України “Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)” від 12 січня 1993 року було встановлено, що здійснення ЗЕД суб’єктами підприємницької діяльності України не потребує державної реєстрації їх як учасників ЗЕД. Отже, що стосується суб’єктів підприємницької діяльності України (резидентів), то такий їх статус сам по собі дає можливість займатися ЗЕД без додаткової державної реєстрації. Що ж до іноземних суб’єктів підприємництва, то вони, як і раніше одержують таку можливість за умови їх державної реєстрації як учасників ЗЕД.

Скасування державної реєстрації суб’єктів ЗЕД (учасників підприємницької діяльності України) вряд чи можна вважати кроком у правильному напрямку. За відсутності єдиного державного реєстру учасників ЗЕД виникає проблема їх обліку. За останні роки, особливо після скасування в Україні державної монополії зовнішньоекономічної діяльності, число її суб’єктів значно збільшилося, але точних відомостей про їх кількість немає. Так, за даними Мінстату України, у першому півріччі 1994 року таких суб’єктів налічувалося 7,5 тис., за даними податкової інспекції - майже 11 тис., а за даними митної служби - 46 тис. В той же час лише серед державних підприємств право на здійснення ЗЕД мають 296 тис. суб’єктів. Зрозуміло, що впорядкування обліку потребує створення єдиного державного реєстру учасників ЗЕД.

Використана література

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Вед. ВРУ, 1991 № 29

Міжнародні економічні відносини, Система регулювання міжнародних економічних відносин. Прідручник. За ред. проф. Філіпенка А.С, -К.: Либідь, 1994, -251с.

Управління зовнішньоекономічною діяльність за ред. Урманова Ф.Ш. Житомир, 2000.

 
« Пред.   След. »


© 2017 Дипломы, курсовые и рефераты!
Сайт создан: 11.2008
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com