Дипломы, курсовые и рефераты!

5.2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК Печать E-mail
Автор Oleg   
12.12.2013 г.
Інвестиційні ризики можуть класифікуватися за сферами прояву, за формами інвестування і за джерелами виникнення.
Інвестиційні ризики за сферами прояву можуть бути економічними, політичними, соціальними, екологічними та іншими.
Економічний ризик пов’язаний з можливими змінами в економіці. Оскільки інвестиційна діяльність здійснюється в економічній сфері, то вона найбільшою мірою схильна до економічного ризику.
Політичний ризик пов’язаний з різними видами прояву адміністративних обмежень в умовах зміни державою свого політичного курсу.
Соціальний ризик пов’язаний з можливістю виникнення страйків, здійснення під впливом працівників підприємств — реципієнтів інвестицій незапланованих соціальних програм тощо.
Екологічний ризик пов’язаний з можливістю виникнення екологічних катастроф, стихійних лих, що можуть спричинити прямі чи опосередковані збитки об’єктам інвестування.
Інші види ризиків — рекет, викрадення майна, спотворення інформації з боку інвестиційних і господарських партнерів.
Інвестиційні ризики за формою інвестування поділяються на ризики реального інвестування і ризики фінансового інвестування.
Ризик реального інвестування пов’язаний з невдалим розташуванням об’єкта інвестування, що споруджується, збоями в постачанні будівельних матеріалів і обладнання, істотним зростанням цін на інвестиційні товари і т. ін., що затримує введення в експлуатацію об’єкта інвестування або знижує прибуток під час його експлуатації.
Ризик фінансового інвестування пов’язаний з непродуманим вибором фінансових інструментів для інвестування, фінансовими труднощами і навіть банкрутством окремих емітентів, непередбачуваними змінами в умовах інвестування, прямим обманом інвесторів тощо.
Ризики за джерелами виникнення поділяються на систематичний і несистематичний.
Систематичний (ринковий) ризик визначається зміною етапів економічного циклу, кон’юнктурних циклів інвестиційного ринку, зміною в податковому законодавстві та іншими чинниками, що на них інвестор не в змозі вплинути при виборі об’єктів інвестування.
Несистематичний (специфічний) ризик притаманний певному об’єкту інвестування чи діяльності певного інвестора. Він може виникнути через некваліфіковане керівництво компанією — об’єктом інвестування, посилення конкуренції в певних сегментах інвестиційного ринку, нераціональну структуру інвестованих коштів, небажані наслідки яких можна було б попередити або уникнути їх у разі ефективного управління інвестиційним процесом (проектом).
Поділ ризику інвестиційного ринку на систематичний або несистематичний є важливим принципом у теорії ефективного інвестиційного портфеля.
Последнее обновление ( 20.12.2013 г. )
 
« Пред.   След. »


© 2017 Дипломы, курсовые и рефераты!
Сайт создан: 11.2008
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com