Дипломы, курсовые и рефераты!

5.3. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ МІРИ РИЗИКУ Печать E-mail
Автор Oleg   
12.12.2013 г.
Абсолютні міри ризику:
ранг;
середнє абсолютне відхилення;
дисперсія, середньоквадратичне відхилення;
напівдисперсія.
Нехай дискретна випадкова величина R має таку функцію розподілу імовірностей:
Р(Ri) = F(R = Ri), (5.1)
яка показує, що випадкова величина R набуде значення Ri з імовірністю Р(Ri).
Ранг значень випадкової величини R вимірює загальну мінливість в можливих значеннях випадкової величини і визначається як різниця між найбільшим і найменшим значеннями випадкової величини.
Якщо Rg — ранг випадкової величини R, то:

Для того, щоб перейти до розгляду інших абсолютних мір ризику, введемо поняття сподіваного значення випадкової величини.
Сподіване значення (математичне сподівання) випадкової величини R є мірою ризику, який очікується в середньому:

● Приклад 1. Вимірювання ризику
Компанія Альфа визначає умови ризику в термінах стану економіки. Настання сильного економічного зростання вона оцінює з імовірністю 0.3, середнього економічного зростання — з імовірністю 0.5 і слабкого — з імовірністю 0.2.
Грошові надходження від інвестицій у три проекти передбачаються такими:

Визначити абсолютні і відносну міри ризику трьох проектів.
Розв’язання.
1. Ранг.
Використовуємо формулу (5.2) для визначення рангу проектів. Для проекту А:

Найменше ризикований з всіх проектів — проект В, що має мінімальне середнє абсолютне відхилення.

За даним критерієм проект В знову є менш ризикованим, оскільки має мінімальне з-поміж усіх значення напівдисперсії.
Іноді співвідносять значення напівдисперсії і повної дисперсії випадкової величини і виражають це співвідношення у відсотках як міру нижньої межі ризику.
Так, наприклад, співвідношення:

Аналогічні співвідношення для проектів В і С дорівнюють відповідно 38.06% і 63.51%.
7. Коефіцієнт варіації — .
Коефіцієнт варіації показує міру ризику, що вимірюється стандартним відхиленням на $1 очікуваних прибутків. Тобто, чим нижчим є коефіцієнт варіації, тим меншим є значення відносного ризику:

Проект В має найменший коефіцієнт варіації і тому є найменш ризиковим.
Последнее обновление ( 20.12.2013 г. )
 
« Пред.   След. »


© 2017 Дипломы, курсовые и рефераты!
Сайт создан: 11.2008
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com