УСТАВ
Автор Oleg   
20.12.2013 г.

УСТАВ [УСТАВ] - 1. Важливий акт законо-давства, який становив джерело права за княжої доби. Відомі устави Володимира Ве-ликого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. 2. Сукупність правил богослужіння, зібраних у документі. 3. Збірка правил, норм, що регулюють правові та майнові ад-міністративні відносини громадських об'єд-нань, партій, суб'єктів підприємницької ді-яльності. Див. також Статут.