УСТАВНІ ГРАМОТИ
Автор Oleg   
20.12.2013 г.

УСТАВНІ ГРАМОТИ [УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ] - акти, якими визначалися відносини між селянами і поміщиками після селянської реформи 1861 р. У.г. фіксували розмір повинностей, порядок їх виконання і кількість землі, що надавалась у користування селянам. Складання У.г. доручалося влас-никам маєтків, а перевірка і впровадження їх у дію - мировим посередникам. Впро-вадження У.г., які закріплювали грабіж-ницький характер селянської реформи, викликало масові селянські заворушення. В Україні в 60-х роках XIX ст. серед великої кількості селянських виступів більш як 650 було безпосередньо пов'язано із запрова-дженням У.г.