Фрази наукового стилю, які допоможуть написати текст

Нижче представлений набір фраз наукового стилю. А саме: вступ, огляд використаної літератури, основна частина наукового тексту, висновки. Текст має давати уявлення про логіку викладу і стилі написання наукової статті, монографії, та може бути використаний при написанні будь-якого наукового тексту.

науковий стиль
Фрази для наукового стилю написання текстів, фрази для курсової роботи

Вступні фрази у наукових текстах

Ця стаття присвячена темі (проблемі, питання) …

Стаття являє собою узагальнення (виклад, опис, аналіз, огляд) …

У статті йдеться про (оцінку, аналіз, виклад, опис, узагальнення), представлена ​​точка зору …

Стаття ділиться на …, починається з …, закінчується …, складається з …

Сутність проблеми зводиться до того, що (щоб) …

Наша основна (головна) мета (завдання) полягає (складається) в тому, щоб …

Огляд літератури для уточнення змісту

Автор зачіпає (ставить, висвітлює) такі проблеми …

Автор зупиняється на наступних проблемах (питаннях, фактах) …

Праця автора стосується наступних проблем (питань, фактів) …

Сутність проблеми зводиться до … (полягає в …).

Автор наводить (підводить нас) до висновку (висновку),

робить висновок (висновок), підводить підсумок (говорить, стверджує) …

Автор каже, аналізує, характеризує, розкриває, (недоліки, суперечності, сутність), розбирає, описує, називає, формулює, висуває (гіпотезу, питання), висловлює припущення, зупиняється, стосується, зазначає, підкреслює, виділяє (особливе, спеціальне) увагу, стверджує, доводить …

Автор вважає, вважає, стоїть на точці зору, дотримується точки зору, відстоює (розділяє) точку зору …

Автор порівнює, зіставляє, протиставляє …

Автор погоджується (згоден), заперечує, суперечить, сперечається, спростовує, полемізує, критикує, розходиться в поглядах, висуває (призводить) заперечення, аргументи, докази …

Автор посилається, спирається, виходить, ілюструє, наводить приклад, цитує, обґрунтовує, має на увазі; пояснює це тим, що; бачить причину цього в тому, що …

За словами …, автор писав (відзначав, вважав) …, як стверджує автор (повідомляє, вважає) …

Оцінка роботи в науковому стилі написання

Основна (головна) цінність роботи (складається, полягає) в …

Перевагою (недоліком) роботи є …

До переваг (недоліків) роботи відносяться …

Заслуга автора полягає (полягає) в тому, що …

Робота має велике (теоретичне, практичне) значення.

З теоретичної (практичної) точки зору важливо …

Не можна (не) годитися з, викликає заперечення (сумніви), не зовсім ясно (спірно, вимагає дискусії) …

Бажано (корисно, доцільно) було б …

Основна частина написання ділового наукового тексту

По перше по друге по третє …

Основне, (саме) головне, основна теза …, найбільш важливим є, істотно, істота (чого) становить …

Звернемо увагу на …, істотно те, що …

Слід зазначити (врахувати) …

Як правило, зазвичай, в більшості випадків, частіше за все, характерно, типово, найбільш поширений …

Звернемо увагу, серед (чого), зауважимо, що стосується, слід виділити, необхідно підкреслити, підкреслимо.

Крім того, при цьому, додамо, слід додати …

На додачу до всього вищезгаданого…

Одночасно, поряд з тим, ідентичне явище являє собою …

Один з … це … зокрема, один з … виступає …

Водночас, з одного боку, з іншого боку, навпаки, в свою чергу, в зв’язку з цим аналогічним чином, для порівняння візьмемо …

Загалом, одним словом, отже, таким чином, в результаті, узагальнюючи …

Все уже сказане означає те, що …

Ілюструємо це положення, в якості ілюстрації використовуємо …, в застосуванні до …, … демонструємо прикладом

Точніше, інакше кажучи, краще сказати, так би мовити; Ясно що…,

а саме, іншими словами, в іншій термінології …

Навіть, тільки лише, особливо, саме в цьому, тут, найбільш помітний, підкреслимо …

По-моєму, я вважаю (гадаю), як ми спробували показати;

думається, що …, на наш погляд, беремо сміливість стверджувати,

ми вважаємо за краще говорити, автор вважає, на нашу думку, (глибокому) переконання …

Висновок для написання заключної частини наукового тексту

Сутність вищевикладеного зводиться до …

На закінчення слід сказати (зазначити, підкреслити, зупинитися над) …

Висновок носить … характер …

Зі сказаного раніше випливає …

На закінчення, нарешті, в останню чергу …

Приєднуйся до кращих і вибирай нас. У нас найкраща швидкість, зручне оформлення. Онлайн супровід. Вибирай найкраще! Дотримання термінів. Гарантія якості. Супровід до захисту. Доступні ціни на написання студентських робіт.

;