Фрази наукового стилю, які допоможуть написати текст

Нижче представлений набір фраз наукового стилю. А саме: вступ, огляд використаної літератури, основна частина наукового тексту, висновки. Текст має давати уявлення про логіку викладу і стилі написання наукової статті, монографії, та може бути використаний при написанні будь-якого наукового тексту. Тут ви знайдете фрази для курсової роботи, зможете використати готові фрази для висновку чи простоі фрази для курсової.

науковий стиль
Фрази для наукового стилю написання текстів, фрази для курсової роботи

Вступні фрази у наукових текстах

Ця стаття присвячена темі (проблемі, питанню) …

Стаття являє собою узагальнення (виклад, опис, аналіз, огляд) …

У статті йдеться про (оцінку, аналіз, виклад, опис, узагальнення), представлена ​​точка зору …

Стаття ділиться на …, починається з …, закінчується …, складається з …

Сутність проблеми зводиться до того, щоб …

Наша основна (головна) мета (завдання) полягає (складається) в тому, щоб …

Огляд літератури для уточнення змісту

Автор зачіпає (ставить, висвітлює) такі проблеми …

Автор зупиняється на наступних проблемах (питаннях, фактах) …

Праця автора стосується наступних проблем (питань, фактів) …

Сутність проблеми зводиться до … (полягає в …).

Автор наводить (підводить нас) до висновку (висновку),

робить висновок (висновок), підводить підсумок (говорить, стверджує) …

Автор каже, аналізує, характеризує, розкриває, (недоліки, суперечності, сутність), розбирає, описує, називає, формулює, висуває (гіпотезу, питання), висловлює припущення, зупиняється, стосується, зазначає, підкреслює, виділяє (особливе, спеціальне) увагу, стверджує, доводить …

Автор вважає, вважає, стоїть на точці зору, дотримується точки зору, відстоює (розділяє) точку зору …

Автор порівнює, зіставляє, протиставляє …

Автор погоджується (згоден), заперечує, суперечить, сперечається, спростовує, полемізує, критикує, розходиться в поглядах, висуває (призводить) заперечення, аргументи, докази …

Автор посилається, спирається, виходить, ілюструє, наводить приклад, цитує, обґрунтовує, має на увазі; пояснює це тим, що; бачить причину цього в тому, що …

За словами …, автор писав (відзначав, вважав) …, як стверджує автор (повідомляє, вважає) …

Оцінка роботи в науковому стилі написання

Основна (головна) цінність роботи (складається, полягає) в …

Перевагою (недоліком) роботи є …

До переваг (недоліків) роботи відносяться …

Заслуга автора полягає (полягає) в тому, що …

Робота має велике (теоретичне, практичне) значення.

З теоретичної (практичної) точки зору важливо …

Не можна (не) годитися з, викликає заперечення (сумніви), не зовсім ясно (спірно, вимагає дискусії) …

Бажано (корисно, доцільно) було б …

Основна частина написання ділового наукового тексту

По перше по друге по третє …

Основне, (саме) головне, основна теза …, найбільш важливим є, істотно, істота (чого) становить …

Звернемо увагу на …, істотно те, що …

Слід зазначити (врахувати) …

Як правило, зазвичай, в більшості випадків, частіше за все, характерно, типово, найбільш поширений …

Звернемо увагу, серед (чого), зауважимо, що стосується, слід виділити, необхідно підкреслити, підкреслимо.

Крім того, при цьому, додамо, слід додати …

На додачу до всього вищезгаданого…

Одночасно, поряд з тим, ідентичне явище являє собою …

Один з … це … зокрема, один з … виступає …

Водночас, з одного боку, з іншого боку, навпаки, в свою чергу, в зв’язку з цим аналогічним чином, для порівняння візьмемо …

Загалом, одним словом, отже, таким чином, в результаті, узагальнюючи …

Все уже сказане означає те, що …

Ілюструємо це положення, в якості ілюстрації використовуємо …, в застосуванні до …, … демонструємо прикладом

Точніше, інакше кажучи, краще сказати, так би мовити; Ясно що…,

а саме, іншими словами, в іншій термінології …

Навіть, тільки лише, особливо, саме в цьому, тут, найбільш помітний, підкреслимо …

По-моєму, я вважаю (гадаю), як ми спробували показати;

думається, що …, на наш погляд, беремо сміливість стверджувати,

ми вважаємо за краще говорити, автор вважає, на нашу думку, (глибокому) переконання …

Висновок для написання заключної частини наукового тексту

Сутність вищевикладеного зводиться до …

На закінчення слід сказати (зазначити, підкреслити, зупинитися над) …

Висновок носить … характер …

Зі сказаного раніше випливає …

На закінчення, нарешті, в останню чергу …

Приєднуйся до кращих і вибирай нас. У нас найкраща швидкість, зручне оформлення. Онлайн супровід. Вибирай найкраще! Дотримання термінів. Гарантія якості. Супровід до захисту. Доступні ціни на написання студентських робіт.

;