Правила написання курсової роботи

Курсова робота являє собою самостійну науково-дослідну роботу студента, що характеризує рівень його професійної підготовки. Метою написання курсової роботи є закріплення отриманих у процесі навчання знань, удосконалення власних навичок, систематизація та аналіз досліджуваних джерел інформації, а також отримання досвіду практичного використання матеріалу при підготовці розрахунків, а також науково-практичних висновків.

Зміст курсової роботи

Зміст курсової роботи розробляється і затверджується викладачем. На попередньому етапі підготовки курсової роботи студенту необхідно визначитися з вибором наукового керівника (так званого викладача-наставника), який буде супроводжувати роботу студента в період підготовки та написання курсової роботи.

Відповідно до професійної спеціалізації наукового керівника та вибору студента, намічається мета наукового пошуку і тема курсової роботи. Щоб робота могла претендувати на високу оцінку, слід визначитися, як правильно скласти план курсової роботи, відповідно до якого буде викладатися науково-дослідний матеріал, щоб проводити дослідження певної теми.

Структура курсової роботи

Являти собою порядок, правила викладу матеріалу, план курсової роботи багато в чому визначає логічність, точність і правильність висновків дослідницької роботи студента.

На практиці вітається розгорнутий план написання курсової роботи, в якому відображені основні розділи роботи, послідовність їх викладу і логічний взаємозв’язок. Зокрема, основними розділами плану є:

 • Зміст;
 • Введення;
 • Вказівка мети, предмета і завдань дослідження;
 • Географія дослідження;
 • Позначення проблеми;
 • Вказівка напрямок дослідження і його суті;
 • Аналіз отриманих результатів;
 • Розрахунки ефективності запропонованих заходів;
 • Висновок;
 • Докладання;
 • Перелік використаної літератури;
 • Захист курсової роботи.

Підтвердити свої знання

У процесі підготовки до захисту курсової роботи, а також  під час захисту роботи, студенту набагато легше підтвердити свої знання, якщо в нього є правильно складений план, логічно обґрунтований і чітко сформульований, це буде легко зробити.

Захист курсової роботи

Крім оголошення плану курсової, студенту слід підготувати до захисту необхідні таблиці, монограми, графіки, схеми на тему роботи та ін. пункти.

Теоретичний матеріал повинен бути пов’язаний з теоретичними знаннями студента. Тому так важливо враховувати план курсової роботи при виборі тематичної літератури, її тематичний напрямок і взаємозв’язок з раніше дослідженим матеріалом.

Планомірне озвучування доповіді краще сприймається слухачами, тому перед початком захисту доцільно роздрукувати тематичний план своєї роботи і роздати присутнім членам комісії.

Висновки:

Перед тим, як написати план курсової роботи, потрібно належним чином вивчити вихідний матеріал. Від цього залежить кінцевий результат роботи: її практична цінність, рівень актуальності, а значить — успіх майбутньої роботи.

;