Об’єкт і предмет дослідження курсової роботи

Створення курсової роботи починається з розробки вступної частини до неї, в якій автором роботи докладно описуються структурні елементи роботи, актуальність, мета і завдання, предмет і об’єкт дослідження, гіпотеза, методологічна база дослідження. Від правильного формулювання цих елементів наукової роботи залежатиме успіх.

Об’єкт і предмет курсової роботи

Складні моменти, що виникають при написанні вступної частини курсової, вважається правильне визначення об’єкту і предмету курсової роботи. В даній статті піде мова про те, як правильно визначити об’єкт і предмет дослідження.

Якщо звернутися до словників, то можна знайти кілька визначень поняття об’єкту:

У одному із тлумачних словників знаходимо інформації, що під предметом розуміється все те, що представляється почуттями. Інший словник вказує, що об’єкт курсової роботи — це будь-яка матеріальна річ або явище, існування якого не залежить від людської свідомості.

Загалом, зрозуміти мову словників студенту видається дуже важким. Через це і правильне визначення об’єкту і предмету переростає в ще одну проблему. Студенту важко самостійно виділити ці елементи, не кажучи вже про те, що для кожного дослідження вони індивідуальні та ні інтернет, ні підручник тут не допоможуть.

Більш того, некоректне визначення предмету й об’єкту дослідження вважається грубою помилкою, яка може стати причиною незадовільної оцінки.

Що породжує проблемну ситуацію?

Під об’єктом розуміється певний процес або деяке явище, що породжує проблемну ситуацію. Це явище і бере автор проєкту для проведення дослідження. Об’єкт дослідження, на відміну від предмета, дещо ширше явище, що має кілька напрямків дослідження. Тому об’єкт — це певна частина наукових знань, що піддається дослідженню. Об’єктом є також область наукового знання, яке може існувати в незалежності від людського знання.

В якості предмету виступає та галузь знань, яка міститься в межах об’єкту.

Предмет — це конкретний аспект проблеми, займаючись розглядом якого авторами пізнається цілісний об’єкт, позначаються і виділяються його характерні властивості. Предмет дослідження часто дуже близький до обраної студентом теми курсової роботи, або повністю з нею збігається. Як категорії науки, об’єкт і предмет співвідносяться як загальне і часткове.

Важливо: визначення об’єкту і предмету дослідження залежить як від загальної теми проєкту, так і від задуму самого дослідника.

Однак, в будь-якому випадку, первинним вважається об’єкт, тому що являє собою багатогранне поняття, а вторинним — предмет, тому що в ньому виділяється конкретна особливість, риса, ознака, що належить об’єкту.

Як визначити об’єкт і предмет дослідження?

Правильне визначення об’єкту і предмету дослідження дуже важливе, оскільки це є одним з показників компетентності студента і рівня наукової роботи в цілому. Для того щоб правильно виділити об’єкт і предмет дослідження рекомендується дотримуватися наступного порядку дій:

  1. Проаналізувати тему і мету дослідження;
  2. Виявити конкретну область теми дослідження — це буде об’єктом дослідження;
  3. Відповісти на питання «Що конкретно вивчається?» – явища, закономірності, взаємозв’язок, тобто потрібно уточнити область дослідження. Це буде предметом дослідження.

Приклади виділення об’єкта і предмета дослідження

Як приклад можна розглянути наступні формулювання об’єкта і предмета в курсових роботах з різних дисциплін:

Приклад 1

Курсова робота з інформатики: «Основні принципи функціонування електронної пошти».

Об’єкт: електронна пошта.

Предмет: основні принципи функціонування електронної пошти.

Приклад 2

Курсова робота з педагогіки: «Вплив міжособистісних відносин між учнем і педагогом».

Об’єкт: навчально-освітній процес.

Предмет: міжособистісні відносини між педагогом і учнем в навчально-освітньому процесі.

Приклад 3

Курсова робота з економіки: «Ефективність виробничої діяльності».

Об’єкт: виробнича діяльність.

Предмет: ефективність виробничої діяльності.

Приклад 4

Курсова робота з економіки: «Економічне обґрунтування інвестиційної діяльності».

Об’єкт: інвестиційна діяльність.

Предмет: економічне обґрунтування інвестиційної діяльності.

Висновки:

Об’єкт і предмет дослідження — важливі елементи наукової роботи. Від того, наскільки вдало вони сформульовані залежить успіх курсової роботи, дипломної. Правильно виділити об’єкт і предмет можна тільки розібравшись в тому, що вони собою представляють. Щоб уникнути помилки та плутанини, завжди можна звернутися до професіоналів, для яких дана задача не являється складності, тож звертайтесь до нас!

;