Позначка «структура курсової роботи»

Правила написання курсової роботи

написання курсрвої роботи

Курсова робота являє собою самостійну науково-дослідну роботу студента, що характеризує рівень його професійної підготовки. Метою написання курсової роботи є закріплення отриманих у процесі навчання знань, удосконалення власних навичок, систематизація та аналіз досліджуваних джерел інформації, а також отримання досвіду практичного використання матеріалу при підготовці розрахунків, а також науково-практичних висновків. Зміст курсової роботи Зміст курсової роботи розробляється …