Як написати вступ до дипломної роботи?

За обсягом вступ до дипломної роботи становить приблизно 8-10% від дипломної роботи. Деякі студенти, які майже самостійно написали весь диплом, замовляють вступ до дипломної роботи або також висновки в фріласерів. У чому головні труднощі самостійного написання цього структурного елементу дипломної роботи? Потрібно слідувати основним правилам написання вступу. Кожен абзац доволі регламентований. Крок вліво, крок вправо і ви можете отримати роботу на доопрацювання або недопуск до захисту. І далі уже величезна кількість роботи, в декілька разів затратнііше а ніж відразу написати добре.

Вступ дипломної роботи — це вступна частина документу, яка розкриває схему проведеного дослідження (актуальність, розглянутий предмет, об’єкт, мету, завдання, гіпотезу, використаних методологій, результати). Рекомендований обсяг даного розділу – 2-5 сторінок формату А4.

Визначення основних цілей у вступній частині

Треба розібратися в тому, чим предмет відрізняється від об’єкта, мета від завдань і т. д., Важливо не заплутатися в термінології. Списати з підручника, монографій або з чиєїсь наукової статті всуп не вийде, потрібно описати все своїми словами.

Як же пишуть вступ для дипломної роботи ті студенти, що не бачать в цьому завданні ніякої складності? Вони що, знають якийсь секрет? Так, знають. Насправді якщо добре розібратися в правилах написання будь-якого вступу наукової роботи, то стає відразу ясно: немає тут нічого такого складного.

Ну що, давайте розглянемо, як написати вступ в дипломній роботі.

Головний принцип: спочатку основна частина, потім вступ

Хоча вступ є одним із перших елементів дипломної наукової роботи, не варто починати писати саме з вступу. В процесі написання диплому багато що потрібно буде змінити, навіть формулювання теми може бути підкореговане. Це все означає, що вступ теж доведеться переписувати, оскільки він має відповідати основній частині.

Якщо тип дипломної роботи передбачає написання практичної частини, то у вступній частині повинна бути чітко сформульована гіпотеза, з якої Ви підходите до емпіричного дослідження. Але при написанні практичної частини Ви можете отримати висновки, які спростовують гіпотезу. І що, вся робота нанівець? У висновку до дипломної роботи не можна писати — мовляв, наша гіпотеза не підтвердилася, але нічого, негативний результат теж результат! Гіпотезу, розумні студенти формулюють вже після того, як уже отримали результати емпіричного дослідження. Трошки нечесно? Зате результативно!

Зміст і структура вступу дипломної роботи

Структура вступу до дипломної роботи регламентована і безпосередньо випливає на її змісту, яке теж підпорядковане стандартам.

Зміст вступу в дипломній роботі повинно включати:

 • Формулювання основної проблеми, яка випливає з теми дипломної роботи.
 • Обґрунтування вибору теми дипломної роботи. У цьому пункті необхідно пояснити актуальність обраної вами теми, їй значення для науки та практики.
 • Характеристика ступеня вивченості проблеми. На деяких спеціальностях досить змалювати ситуацію з висновком про недостатню вивченість теми. Але ряд спеціальностей (наприклад, історія, філософія) припускають багатосторінковий огляд джерел і праць попередників. Що потрібно на вашій кафедрі, можна (і потрібно) довідатися з методички.
 • Дати визначення предмету дипломного дослідження.
 • Дати визначення об’єкту дипломного дослідження.
 • Звіряйтеся з методичкою.
 • Сформулювати гіпотезу дипломного дослідження.
 • Поставити мету написання дипломної роботи.
 • Перерахувати завдання, які стоять перед вами.
 • Представити основні методи, які ви будете використовувати у своєму дослідженні.

Як писати вступ до дипломної роботи, приклад структури?

 • Проблема.
 • Актуальність.
 • Ступінь вивченості.
 • Аналіз джерел первинної інформації та наукової літератури.
 • Предмет.
 • Об’єкт.
 • Гіпотеза.
 • Мета.
 • Завдання.
 • Методи дослідження.

Методичні вказівки конкретного факультету або кафедри можуть вносити незначні коректури в цей шаблон. Деякі пункти можуть випадати, окремі блоки можуть мінятися місцями. Але в цілому вступ, як конструктор, збирається із структурних блоків. І неважливо, про фізичні величини Ви пишете або про нову методику бонусних розрахунків для працівників сфери IT.

А тепер давайте зупинимося детальніше на структурних елементах. Бо, як показує практика, студенти часто не знають що далі писати, намагаючись довести актуальність дослідження і розібратися у відмінностях між об’єктом і предметом, цілями та завданнями.

ТОП 100 фраз для написання любого тексту

Визначаємо та описуємо актуальність диплому

Актуальність теми диплома — це важливість, значущість проблеми. Обсяг цього підрозділу складає приблизно 1,5 аркушів А4. Основні завдання автора в даній частині:

 • показати аргументовану необхідність проведення досліджень;
 • обґрунтовано розкрити реальні потреби вивчення предмету;
 • теоретичне та практичне доопрацювання наявних особливостей дослідження.

Для правильного складання актуальності, дозволяється використовувати деякі мовні звороти, наприклад «Актуальність проєкту в тому, що …», «Вивчення зазначеної теми актуально з кількох причин …».

Визначаємо об’єкт та предмет дипломної роботи

Об’єкт дослідження в дипломі — це окремо взята область чи соціальне явище, яке всебічно показує проблемну ситуацію в сучасному суспільстві. Предмет дослідження вказується після характеристик об’єкту. Завдання автора — коротко описати зміст об’єкту, предмету.

 

;