Захист магістерської дисертації

Перш ніж відправитися на захист магістерської дисертації в призначений день, необхідно пам’ятати про дуже важливі моменти. Наприклад, допустити до захисту можуть тільки тих осіб, які надали свою роботу в певний, заздалегідь обговорений термін, і отримали позитивний відгук від відповідальної особи – наукового керівника.

Готова дисертація зобов’язана пройти контроль. У цьому полягає повна перевірка роботи за загальноприйнятими державними стандартами, нормами та вимогам до належного оформлення магістерської дисертації.

захист магістерської роботи

Найкраще надати дисертацію у двох примірниках на кафедру, для докладного ознайомлення з виконаною роботою. Зробити це необхідно як мінімум за 14 днів до запланованого захисту. Оцінка експерта впливає і на сам захист, який буде проходити на засіданні кафедри. Отже, ця оцінка в майбутньому впливає на захист дисертації.

Як оцінюють магістерську роботу?

Уже перевірену, її відправляють на обов’язкову процедуру рецензування. Рецензент, після ознайомлення з роботою пише рецензію. Де він відзначає всі плюси та мінуси дисертації, дає оцінку якості виконаної роботи та дає висновок про практичну цінність отриманої роботи. На фінальній сторінці рецензії, автор дисертації зобов’язаний поставити свій підпис, в знак ознайомлення з отриманими даними. На захист, дисертація приймається обов’язково у роздрукованому вигляді, підписаною, оформленою в належному стані.

Без всього цього захист магістерської роботи не відбувається!

Як відбувається захист магістерської дисертації?

Відбувається захист дисертації, як правило на відкритому засіданні. На цей захід запрошують науковців, керівників і рецензентів, так само туди може потрапити будь-хто охочий, за попередньою згодою у наукового керівника. Дата захисту планується і повідомляється також заздалегідь з тим самим науковим керівником.

Проходить захист в обстановці високої вимогливості та принциповості. Обговорення в ході захисту повинно носити характер наукової дискусії з дотриманням загальноприйнятих етичних норм. Час захисту оголошується заздалегідь.

Першим говорить магістрант, йому належить за допомогою доповіді коротко розповісти про виконану роботу, при цьому дається від 7 до 15 хвилин на виступ. За цей час доповідач зобов’язаний розкрити актуальність теми своєї магістратської дисертації, її цільову спрямованість і завдання дослідження. Він оголошує підсумки своїх досліджень, положення, які він виніс на захист і їх використання в процесі роботи. Важливість своєї роботи магістрант підтверджує результатами, отриманими в процесі роботи.

Скільки коштує замовити магістерську дисертацію в Києві онлайн?

Далі, доповідач відповідає на задані членами комісії запитання щодо виконаної роботи. Після цього, слово надається науковому керівнику, який характеризує роботу підопічного, рівень самостійності його у виконану даної роботу і зазначає, на скільки наукова робота відповідає вимогам загальноприйнятим стандартам.

Після виступу наукового керівника, говорить рецензент. Він коротко характеризує і дає оцінку роботі, далі йде її обговорення комісією. У підсумку, магістрант відповідає на питання, що цікавлять журі та вислуховує зауваження.

Результат залежить від таких даних

  • зміст магістерської роботи;
  • правильність оформлення структурних одиниць тексту;;
  • виступ з короткою доповіддю про виконану роботу;
  • повнота і правильність відповідей на поставлені запитання;
  • позитивний відгук наукового керівника;
  • наявність схвальних рецензій з боку опонентів.

Оголошення підсумкового бала відбувається відразу ж після заповнення протоколу засідання. Результати можуть опублікувати або виставити на загальний огляд.

За результатами захисту магістерської дисертації студент може бути рекомендований до навчання в аспірантурі, а матеріали дисертації – до опублікування.

Якщо у вас виникли складності в процесі підготовки до захисту або є сумніви в правильності складання структури магістерської роботи, звертайтеся до нас по допомогу «Best Work».

;