Як написати вступ до курсової роботи?

Вступ курсової роботи — це короткий опис змісту роботи з визначенням основних моментів щодо її результатів. Грамотно написаний вступ до курсової роботи гарантує виконання всієї роботи на «відмінно». По вступу легко орієнтуватися, не збиваючись з вірного шляху по ходу роботи над курсовою. Саме тому кожен студент повинен знати, як правильно писати вступ курсової чи вступ до дипломної роботи.

З чого почати писати курсову ?

Грамотно складене введення може надалі позбавити від багато питань з боку наукового керівника і членів комісії при захисті курсової роботи. Якщо в даному розділі правильно визначити область, в рамках якої буде проводитися дослідження, вибрати потрібні завдання і визначити цілі, позначити актуальність.

вступ до курсової роботи
вступ до курсової роботи

Вступ часто починають писати з розробки концепції курсової роботи на етапі опрацювання ідей, а потім вона змінюється та доповнюється в процесі виконання всієї роботи. Остаточні правки та корективи у запровадження вносяться вже після виконання роботи й написання висновку по курсовій, тому деякі автори перед написанням роботи роблять начерки по вступі в формі коротких тез, а остаточний варіант даного розділу пишуть вже після готовності роботи. Звертають увагу на правильність формулювань, ретельно зіставляють зміст і результати дослідження.

Що не можна (не рекомендується) писати у вступі до курсової роботи?

У вступі курсової роботи не заведено використовувати цитування, при цьому ця частина роботи передбачає 100% авторство та унікальність, навіть якщо ваша робота на 90% виконана на основі використання цитат з інших джерел і пишеться для першого курсу.

Структура вступу курсової роботи може відрізнятися в залежності від спеціалізації роботи.

Вимога до вступної частини для конкретного навчального закладу зазвичай описують в методичних рекомендаціях, тому перед і після виконання роботи необхідно уважно ознайомитися з ними та оформити все згідно з заданими стандартами.

Найчастіше вступна частина містити актуальність, ступінь вивченості теми (хто досліджував дану проблематику), опис бібліографії і роботи яких авторів використовувалися і взяті за основу, в рамках якої концепції або парадигми виконувалася робота, проблематика, мета роботи, завдання, опис об’єкта і предмета дослідження, а, також, для деяких дисциплін необхідне формулювання гіпотези.

Лайфхак для студента: до вступу необхідно буде також звернутися і в самому кінці курсової роботи, приступаючи до написання висновку. Тому бажано відразу продумувати, як вступ буде відображатися у висновку.

Поради написання вступу – покрокова інструкція

Щоб не упустити нічого важливого при написанні вступу до курсової роботи, радимо вам дотримуватися інструкції та слідувати всім необхідним порадам, які викладені в статті. Отже, для якісного написання вступу до курсової роботи потрібно:

 • Оформіть актуальність роботи. Актуальність – це значущість вашої теми в сучасному світі, тобто, яку роль відіграє ваше дослідження для розвитку вашої теми, чи потрібна ваша тема в реальному житті. Будь-які гіпотези слід обов’язково підкріплювати доказами. Якщо читач, вивчивши написану вами актуальність теми, зміг відповісти на своє запитання «Навіщо мені необхідно вивчити дану проблему?», То з викладенням актуальності ви впоралися. Почати опис актуальності можна з таких фраз:
  – Актуальність теми полягає;
  – Досліджувана тема актуальна, тому що;
  – Актуальність роботи полягає в.
 • Детально і грамотно опишіть проблематику вашого дослідження. Тобто, поставте доречний вашій темі питання, на який ви повинні будете відповісти в ході вивчення і дослідження теми. Наприклад: ваша тема «Типи економічних систем», проблемою може виступити питання «Які переваги різних типів економічних систем?»
 • Чітко сформулюйте і поставте перед собою завдання вашої курсової роботи. Зазвичай перед студентом коштує всього чотири завдання, половина з яких стосується теоретичної частини, а половина — практичної. Завдання повинні бути задані відповідно до мети роботи і допомагати досягти її.

Вступ до курсової роботи. Приклад. Зразок

Крім рекомендацій, викладених вище, для написання вступу до наукової роботи можна скористатися прикладом загального введення до курсової роботи з педагогіки «Розвиток творчих здібностей учнів школи на уроках технології»:

Вступ

Дана робота присвячена дослідженням в галузі педагогіки, і стосується вивчення розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітніх установ на уроках технології. Актуальність теми полягає в тому, що сучасне суспільство неможливо уявити без творчо обдарованих особистостей, здатних застосовувати свої знання на практиці для удосконалення старих і проєктування нових об’єктів людської діяльності. Основним завданням системи освіти є створення сприятливого середовища для творчого розвитку дітей, в тому числі на уроках технології.

Мета курсової роботи

Мета курсової роботи полягає в глибокому вивченні педагогічних інструментів, що сприяють розвитку творчих здібностей школярів, методів і форм застосування їх на практичних заняттях з технології.

Для здійснення зазначеної мети служать наступні завдання:

 • вивчення психолого-педагогічної літератури з теми дослідження;
 • формулювання основних понять, що стосуються теми дослідження;
 • відвідування та аналіз уроків технології, що проводяться у дівчаток ЗОШ 1-3 ступенів;
 • розробка заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів на уроках технології.

Об’єкт дослідження – методика викладання технології

Предмет дослідження — педагогічні інструментарії, які застосовуються викладачами на уроках технології для розвитку творчих здібностей у дівчаток.

Методологічною основою для дослідження послужили наукові праці відомих вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів. В якості теоретичної бази дослідження були використані публікації, присвячені творчому розвитку дітей. Практичною базою дослідження послужив один з класів ЗОШ 1-3 ступенів.

;