Дипломні роботи на замовлення без плагіату

Наприкінці навчання для підтвердження свого фаху студенти різних вузів мають скласти іспити та написати дипломну роботу. Частина студентів активно працює , щоб написати дипломні роботи: ретельно вивчає основні аспекти теми, працює над дослідженням інструментарію, наукових праць та аналізує отриману інформацію.

Як замовити дипломну роботу?

А що ж робити тим, хто навчається і працює одночасно? Або ж просто тоді, коли немає бажання і сил писати наукову роботу. Завжди є можливість знайти правильне рішення та бути впевненим у найкращому результаті. Пропонуємо завжди актуальну домомогу в написанні наукових робіт – “дипломні роботи на замовлення”. Де купити дипломну роботу? І дипломну роботу купити чи все ж таки написати самому? На ці та інші питання читайте відповіді далі в нашій статті.

Вид роботи Термін виконання Цiна, грн
Дипломнi роботи вiд 10 днів вiд 6000
Курсовi роботи 5-7 днів вiд 900
Магістерські роботи вiд 10 днів вiд 6000

Кому потрібні дипломні роботи на замовлення?

Дипломні роботи на замовлення актуальні для:

 • студентів очної форм навчання
 • студентів заочної форм навчання
 • дистанційної форм навчання

Факультет та вуз не мають значення – послугою користується більшість активних та енергійних молодих людей, які не мають часу або ж можливостей працювати самостійно.

Дипломна робота від спеціалізованих компаній?

Спеціалізовані компанії із виконання різного роду наукових робіт мають значну перевагу перед звичайними авторами.

Причин цьому декілька:

 • напрацьована репутація;
 • контроль за своєчасністю виконання роботи;
 • відсутність плагіату;
 • використання тільки актуальної інформації;
 • доопрацювання роботи, якщо є зауваження викладача;
 • своєчасне виконання;
 • грамотність;
 • професійність;
 • чітке дотримання вимог ВУЗу при написанні дипломної роботи;

Рекомендуємо прочитати статтю про Актуальність дипломної роботи

Складові частини дипломної роботи

Дипломна робота складається із теоретичної та практичної (дослідницької) частин.

Студенту слід ретельно вибирати матеріал, який буде використовуватися для написання дипломної роботи, враховуючи що він має бути тісно пов’язаний з питанням дослідження. Під час написання дипломної роботи слід посилатися на найважливіші публікації з обраної теми, щоб продемонструвати знання теоретичної частини конкретної теми.

Дипломні роботи повинні містити вступ, в якому повинен бути узагальнений зміст дипломної роботи, який пояснює обрану тему, а також підсумок, що становить сукупність найважливіших висновків.

Друга частина роботи практична. Вона містить статистичну, аналітичну інформацію та є основою для розробки шляхів вирішення проблем та рекомендацій.

Загальна структура дипломних робіт виглядає наступним чином:

 • титульна сторінка
 • зміст дипломної роботи
 • список скорочень
 • вступ, де зазаначається мета та завдання дипломної
 • основний текст (розділи та підрозділи)
 • виноски до дипломної роботи
 • таблиці, діаграми, ілюстрації та інші додатки
 • висновки та бібліографія
 • розмір шрифту (14) та інтервали (1,5) між рядками визначаються індивідуально у методичних рекомендаціях

Щоб оформити замовлення на диплом, досить зайти на сайт і зв’язатися з представниками компанії. Така можливість дозволить виконати дипломи на замовлення в Києві вчасно, що гарантує її прийняття науковим керівником.

Яким має бути вступ? Дипломна робота на тему

Завжди дипломні роботи повинні мати – вступ та висновок  – це дві дуже важливі частини.  Тому слід обережно підходити до їх написання у науковій роботі.

Вступ до дипломної роботи, як не дивно, потрібно писати в самому кінці. Це пов’язано з тим, що він має посилатися на всі питання, порушені в тексті, використовуючи методи дослідження, а також найбільш корисні при написанні праці та джерела наукової літератури. Початку роботи передує вивчення певного методологічного підґрунтя.

Вступ до дипломної роботи має бути написаний з урахуванням декількох основних принципів, а саме:

 • стисло висвітлювати всі найважливіші елементи роботи
 • викладений текст має бути зрозумілою і стислою мовою та науковим стилем

Вступ до вибраної теми роботи має складатися з кількох речень, орієнтованих на характеристики порушених питань. У вступі повинна бути зазначена мета дипломної роботи, тобто те, чого хоче досягти дослідник, написавши дипломну роботу.

Основна мета дипломної роботи може бути визначена з урахуванням конкретних цілей проведених наукових досліджень. Потрібно вказати, які методи дослідження використовувались для досягнення поставленої мети.

Коротка характеристика окремих розділів. Зміст розділів слід описувати по черзі із зазначенням назв підрозділів та визначення найважливіших питань, порушених у них.

Огляд літератури слід зробити короткий огляд використаної літератури, наголосивши які науковці працювали над даною тематикою та чому була обрана саме ця тема дипломної роботи. Можна також вказати на можливі недоліки в літературі з даної теми, ще раз підкреслюючи важливість свого дослідження та існуючі наукові досягнення.

Загальний обсяг вступу до дипломної роботи, зазвичай, має бути від 1 до 3 сторінок стандартного машинопису.

Стаття, яку часто читають користувачі: Об’єкт і предмет дослідження

Теоретична частина роботи

Перший розділ роботи теоретичний. Він розміщується одразу після вступу. У кожній галузі знання теорії важливе, адже практика – це те, що випливає з теорії, або описується теорією. У першому розділі роботи студент вивчає наявні наукові праці на тему власної дипломної роботи, а також основні визначення та можливі інструменти для дослідження.

Практична частина дипломної роботи

Практична частина дипломної роботи може складатися з одного або двох розділів. Вона, зазвичай, пишеться на основі інформації, зазначеній у статистичних та аналітичних звітах, професійній документації.

У більшості випадків другий розділ роботи виконується на основі інформації із реального підприємства. Тому, якщо студент перебував на практиці, йому доречно використовувати інформацію саме того підприємства. Звіт за практикою може стати частиною дипломної роботи. На основі отриманої інформації із таких звітів виконуються додатки, таблиці та, відповідно, робиться аналіз діяльності.

У практичній частині доречно виділити цілий підпункт для аналізу структури підприємства. Більшість компаній давно мають власні інтернет-ресурси і така інформація, за українським законодавством обов’язково має бути доступною для будь-кого охочого.

Заказать дипломную работу в Киеве недорого!

Дипломна робота студента може містити і третій розділ. Про це зазначається у методичних рекомендаціях. У ньому, як правило, необхідно провести паралелі міх теорією і практикою, проаналізувати позитивні та негативні аспекти, а також розробити власні рекомендації щодо проблем, порушених у дипломній роботі. Фахівці стверджують, що саме власні розробки та пропозиції здатні допомогти студенту не тільки підтвердити власну кваліфікацію, а й добре оплачувану роботу.

Результати досліджень представлені в дипломній роботі підлягають відповідному аналізу. Дослідження проводяться у багатьох сферах, наприклад, у соціологічній чи педагогічній. Все більше наукових дисциплін не може обійтися без надійних досліджень, і когнітивні науки є хорошим прикладом для деталізації та структурування інформації.

Правильна розробка та аналіз результатів досліджень – непросте завдання, яке є надскладним для тих студентів, які краще працюють над теорією. У ситуації, коли виникають проблеми з аналізом результатів досліджень, представлених у науковій роботі, найкраще співпрацювати з нашими фахівцями, які допомагають у розробці наукових робіт, а також окремих елементів, у тому числі частини щодо аналізу представлених результатів.

Варте вашої уваги стаття про курсова робота купити чи написати самому?

Яким має бути висновок в дипломній роботі?

Висновок дипломної роботи – це підсумок, до якого студент дійшов під час написання дослідження. Висновок підкреслює найважливіші питання, порушені в дипломній роботі, результати проведених досліджень та зроблені рекомендації.

Як і вступ до дипломної роботи, висновок потрібно написати чітко, простим і зрозумілим метолом, а речення – у короткій, прозорій та безособовій формі. Закінчення дипломної роботи може складатися з таких фрагментів:

 • короткий підсумок змісту роботи з переліком найважливіших питань обговорюваної теми
 • нагадування мети роботи та завдань, які і як вони були досягнуті
 • відповіді на поставлені проблеми дослідження

Висновки дипломної роботи, зазвичай, займає від 2 до 4 сторінок стандартного машинопису. Але варто звернути увагу на методичні рекомендації, які дає викладач.

Додатки

Дипломна робота має містити додатки. Це ілюстрований та графічний матеріал, яким супроводжується весь процес написання дипломної роботи. Наприклад, анкету для опитування, таблицю із конкретними показниками за конкретний період (у розрізі років), графік зміни температури тощо. Додатки не тільки додають роботі цілісності, а й, фактично, підтверджують достовірність та реальність отриманої інформації за темою дослідження.

Оцініть наші саттті: оформлення реферату приклад, замовити дипломну роботу,

Резюме, анотація дипломної роботи

Після виконання дипломної роботи необхідно скласти коротке резюме дипломної роботи. До основних складових частин належать:

мета;
завдання;
об’єкт;
предмет дослідження;
ключові слова.

Анотація пишеться українською та англійською мовами , якщо інше не визначено у методичних рекомендаціях вузу та факультету, де навчається студент. Загальний обсяг анотації – 1-2 сторінки.

Типові помилки в дипломній роботі

Помилки властиві кожному, хто працює. Проте, помилки, які зроблені у дипломній роботі можуть коштувати студенту репутації та оцінки. Серед найпоширеніших помилок, які допускають при написанні дипломної роботи:

 • вживання розмовної мови
 • низький рівень володіння науковим стилем
 • вживання особистих думок, які не стосуються теми дипломної роботи
 • використання цитат у тексті роботи без посилання на джерело та автора

Ми знаємо і розуміємо проблеми своїх клієнтів і готові допомогти їх вирішити за мінімальні терміни.

Переваги дипломної роботи на замовлення

Купуючи готову курсову роботу, ви економите свій дорогоцінний час, який можете присвятити улюбленій справі. Крім того, ви уникаєте величезної кількості стресу, пов’язаного з пошуком інформації, дослідженням та написанням наукової роботи.

Написання дипломної роботи серйозний та напружений процес з постійним коригуванням складних наукових визначень та понять.

Хто пише дипломну роботу на замовлення?

Наша команда – це авторитетні спеціалісти, і кожен з них має достатній професійний досвід (як у сфері дослідження, так і практичний) і виконує завдання лише в межах власної компетенції.

Автори диплоломних робіт проходять суворий підбір, перш ніж вони напишуть першу роботу для нашого клієнта. Кожен автор – це люди, які виконали принаймні кілька десятків замовлень і отримали лише позитивні відгуки від клієнтів. Це свого роду гарантія того, що ваша робота буде виконана найкраще.

Скільки коштує написання дипломної роботи?

Ціна на дипломну роботу на замовлення визначається за такими параметрами, як:

 • особливість тематики
 • доступність інформаційного ресурсу
 • особливість дослідження та кількість сторінок

У більшості випадків студентам пропонується стандартна вартість для однієї сторінки дослідження. У деяких випадках ціна визначається індивідуально, враховуючи вимоги до роботи.

Ціна написання дипломну роботу залежить від низки факторів:

 • характеру упорядкованого тексту
 • необхідності проведення розрахунків
 • потреби в додатковому аналізі чи дослідженні
 • наявності бібліографічних даних
 • наявності чи відсутності власних практичних досліджень студента
 • кількості сторінок
 • часу на виконання роботи

Отже, можна стверджувати, що ціна на дипломну роботу стартує від 25 грн за сторінку і може зрости вдвічі, якщо робота термінова.

Які дипломні роботи можна купити? Приклад дипломної роботи

Наша команда пропонує своїм клієнтам замовити дипломну роботу у різних напрямах та галузях. Фахівці-практики швидко та якісно виконають для вас дипломну роботу за такими напрямами:

 • дипломна робота з історії;
 • дипломна робота з економіки;
 • дипломна з журналістики;
 • дипломна робота з права;
 • дипломна робота з українська мова;
 • дипломна з математика;
 • замовити дипломну роботу з маркетингу;
 • дипломна з психології;
 • дипломна з біології;
 • дипломна з інформатики;
 • дипломна з філософія;
 • дипломна робота з англійської мови;
 • дипломна з менеджменту;
 • дипломна робота з управління;
 • інші роботи за запитом.

Ми виконуємо роботи для студентів очної та заочної форми навчання будь-якого вузу та напряму. Час на виконання дипломних робіт розраховується індивідуально, залежно від потреб замовника, а також, враховуючи індивідуальні особливості роботи, потребу у дослідженнях тощо. При необхідності, наші спеціалісти підготують фінальну доповідь на захист або презентацію.

Ціни на тези | Купити докторську дисертацію | Замовити магістурську | Написання студентських робіт | Реферат ціна | Реферати купити | Курсова робота купити

Чому саме ми маємо написати дипломну роботу?

Наша компанія із написання дипломних робіт гарантує кожному клієнту:

 • високу якість написаної роботи
 • пунктуальність
 • оптимальну ціну
 • команду професіоналів
 • потрібну унікальність
 • дотримання методичних рекомендацій
 • безпеку проведених транзакцій
 • максимальну конфіденційність

У нас можна замовити написання комплексної дипломної роботи або окремий розділ чи корегування уже написаного тексту. Усе, що вам потрібно – доступ до інтернету, електронна скринька та кошти на банківській карті. Знаємо ви також хочете отримати зразок дипломної роботи, отримати інформацію як оформити дипломну роботу і врешті дізнатися скільки коштує дипломна робота. Все це можливо!

Наші гарантії

Послуга із написання дипломних робіт надаються відповідно до індивідуальних вимог замовника та у відповідності до державних стандартів і рекомендацій, отриманих від викладача.

Ми не використовуємо раніше написані роботи. Кожна робота індивідуальна, виконана відповідно до потрібного рівня унікальності.
Ми гарантуємо повне збереження особистих даних і не передаємо їх стороннім компаніям та не використовуємо отриману інформацію будь-яким іншим способом.

У разі необхідності, ми корегуємо роботи протягом терміну, визначеного умовами співпраці (не більше 20 днів).

Як замовити дипломну роботу?

Усе, що вам потрібно зробити – виконати кілька простих кроків.

 1. Оформити замовлення. Заповнити контактну форму;
 2. Обговорити деталі та підтвердити замовлення;
 3. Оплатити завдаток 30-50%;
 4. Очікувати на замовлену дипломну роботу;
 5. У разі зауважень – допрацьовуємо безкоштовно.

Наші переваги: купити дипломну роботу ціна 2022

Підготовка дипломних робіт нашими експертами – це швидкість виконання замовлення та відмінний предметний рівень текстів. Але це ще не все. Наша команда гарантує оригінальність кожного дослідження, грунтовне знання останніх наукових досягнень у певній галузі та досконале володіння науковим стилем роботи. Наші клієнти отримують продукт, створений фахівцем, який має навики писання оригінального тексту.

Висновок до дипломної роботи

Для тих, хто хоче отримати допомогу у написанні дипломної роботи – дипломна робота на замовлення буде найкращим ріщенням. Дипломна буде виконана відповідно до усіх вимог за мінімально короткий час із необхідною інформацією, не шукаючи складні визначення і не структуруючи отримані дані – повний спектр професійно написаних дипломних робіт від найкращих спеціалістів до ваших послуг!

;