Тези для наукових робіт на конференцій під замовлення

У сфері науки є прийняті свої методи письмової комунікації, одним з яких є наукові тези. Писати тези до наукової статті, чи то конференції та публікувати їх в збірниках (журналах) важливо вміти не тільки вченому, а й будь-якому фахівцю з різних сфер діяльності. У науковій спільноті тези, як жанр письмового спілкування завжди були і будуть потрібними. А тому, кожному необхідно навчитися їх правильно формулювати та описувати. У нас ви можетте замовити тези, або купити тези за попереднім замовленням.

Вид роботи Термін виконання Цiна, грн
Тези на замовлення вiд 2 днів вiд 500
Курсовi роботи 5-7 днів вiд 900
Магістерські роботи вiд 10 днів вiд 6000

Зміст розділів статті

Що таке наукові тези? Значення та сфера застосування

Наукові тези – це написані в стислій формі науковою мовою положення, твердження, висновки, логічно ув’язані один з одним і аргументовано доведені. Це як правило самостійна робота, навіть якщо вони пишуться по якомусь вже готовому дослідженню (наприклад, по науковій статті). Це своєрідий підсумок, узагальнення з наявних знань автора тез з найбільш актуальних питань певної теми або ж з його наукового дослідження, донесена до читача в максимально лаконічній формі.

Якщо сказати коротко та зрозуміло, то теза — це короткий виклад загальної думки в одному реченні. Тези відрізняються від звичайного тексту меншою кількістю аргументації, пояснень, доповнень, все це ніби залишається поза увагою. Іншими словами, тези — це набір тверджень, кожне з яких було отримано, доведено і перевірено в ході вашої дослідницької роботи, але сам процес дослідження в тексті не відбивається, залишаються тільки результати.

Якщо кого-небудь із слухачів зацікавлять подробиці, він зможе задати питання після виступу автора. З цієї ж причини в тезах зазвичай не використовуються виноски, дається тільки бібліографічний список в кінці тез.

Наукові тези відрізняються від наукової статті обмеженою кількістю структурних частин, стислістичністю, кількістю висловлювань, відсутністю докладного аналізу, розширених обґрунтувань цитат інших авторів, малим об’ємом тексту, десь 1-2 надрукованих сторінок.

як написати тези
Як написати тези? Тези до курсової роботи, зразок.

Які бувають види тез — їхня класифікація

Наукові тези можна класифікувати в залежності від мети написання для участі в будь-якому науковому заході або для подальшої публікації. Для того й іншого відразу – наприклад коли матеріали конференцій згодом будуть опубліковані.

По характеру наукові тези можуть належати до певного заходу або тематики. За змістом наукові тези можуть поділятись звітні тези до інших наукових робіт, тези гіпотез майбутнього дослідження, найбільш потрібний вид тез, він є як би стартом для створення в майбутньому для наукової статті.

Публікуються тези до наукової статті, доповіді або іншої наукової роботи у всіляких спеціалізованих збірниках, де друкуються наукових статтях, у профільних збірниках, приурочених до будь-якої актуальної теми.

Правила написання наукових тез

Вимоги до структури наукових тез досить різні, оскільки встановлюються самостійно видавництвами, де здійснюються їхні публікації, або ж встановлюються самими організаторами заходів, на яких вони виступатимуть або виступили. Однак найчастіше наукові тези охоплюють наступні елементи:

 • Вступ;
 • Основну частину;
 • Висновки.

Давайте детальніше розглянемо змістовну частину кожного із зазначених структурних елементів написання тез (тезисів):

Вступ при написанні тез

Вступна частина наукових тез найчастіше обмежується актуальністю. Тут доволі коротко, буквально 1-3 реченнями, описується зміст поточної ситуації, обґрунтовується потреба у вирішенні досліджуваної проблематики. Але іноді вимагають включати ще і додаткові елементи, де перераховуються автори, які досліджували раніше заявлену тему, описується, що вже зроблено з цієї проблеми, а що не зроблено.

Висвітлюється ступінь розробленості теми в науковій літературі і формулюється мета, тобто навіщо проводилося дослідження, що логічно випливає з попередніх розділів.

Завдання написання тез полягають в тому, що перераховується те, що саме було зроблено для досягнення мети, про який об’єкт говориться, що досліджувалося, який предметдослідження тез конкретизується об’єкт, тобто, яка саме частина об’єкта досліджувалася.

В методології написання тезисів уточнюється за допомогою яких методів здійснювалося дослідження. Всі зазначені елементи повинні бути сформульовані максимально коротко, їх не слід особливо розписувати. Для того щоб все було структуровано та добре зрозуміло.

При необхідності бажано використовувати дані вибірки і форми проведеного дослідження, характеризувати пройдений шлях всього дослідження, і сформулювати по порядку отримання проміжні та основні результати.

Основний акцент потрібно зробити на висновках, які повинні співвідноситися зі сформульованою метою і завданнями.

Як писати тези до наукової статті, доповіді чи іншої наукової роботи?

Теза повинна бути небагатослівною, але в повному обсязі передавати весь основний зміст. Теза повинна бути обґрунтована і доведена дослідженням. Текст тези потрібно писати максимально зрозумілими словами. Він не повенен пишписатися у формі доповіді, чи реферату. Текст тез розрахований на певну аудиторію, тому тотрібно витримувати стиль, властивий цьому науковому жанру, не використовувати незрозумілих скорочення чи абревіатури. Замінюйте пряму мову — непрямою. Обсяг цього розділу повинен бути найбільшим, близько 70-80% всього тексту.

Виділені головні моменти проведеного дослідження викладаються простою і доступною мовою, спеціалізованою термінологією доречно користуватися у виняткових випадках і потрібно мінімізувати складні мовні конструкції.

Як написати тези на конференцію – поради від викладачів

При проведенні студентських конференцій, організатори просять від доповідачів надіслати їм тези виступу, або тези для публікації в збірники конференції, або і те, і інше. Ми розглянемо з Вами три важливих правила при написанні тез:

Правило №1. Пишіть з чистого аркуша
Хоча й існує велика спокуса зробити тези з розділу курсової або дипломної роботи, або навіть параграфа, шляхом скорочення тексту до потрібного обсягу, так чи інакше, так робити не варто. Таким методом навряд чи вийде зберегти логіку і передати весь зміст доповіді. У гіршому випадку вийде набір думок, які слухачі навряд чи зможуть зрозуміти. Тому перш ніж писати тези, зберіть разом свої ідеї на тему доповіді, чітко проаналізуйте, зробіть послідовну структуру, перетасуйте розділи, якщо це потрібно, і напишіть з чистого аркуша так, немов пишете статтю в газету або замітку в журнал, аби відповідати повністю науковому рівні. Чому? Дивіться наступне правило:
Правило №2. Тези повинні бути зрозумілі
Після перших начерків прочитайте тези й подумайте, чи будуть вони зрозумілі вашим слухачам або читачам. Уявіть собі, чи зрозуміли б ці тези ваші одногрупники? Чи є логіка в тезах від початку і до кінця? Чи всі твердження аргументовані? Чи присутні зв’язки між реченнями та абзацами? Майте на увазі, хороше дослідження завжди відрізняється науковою новизною, а це означає, що ніхто не розбирається у вашій темі так само добре, як ви самі. Це ще означає, що очевидні для вас речі можуть виявитися не настільки зрозумілі для інших. Спробуйте поглянути на свою чернетку як би чужими очима, наприклад, студента з іншої кафедри вашого ж факультету: чи зрозумів би він вашу розповідь? Правило самодостатності означає, що читачі або слухачі ваших тез повинні зрозуміти, в підсумку, рівно те, що ви хотіли сказати, а не наполовину або в десять разів менше того. Як цього домогтися? Дивіться наступне правило:
Правило №3. Пишіть тільки найважливіше
При підготовці тез слід уникати цитат, довгих перерахувань імен, складних речень більш ніж на 3 рядки, догляду в суміжні теми, докладних пояснень і всього, що не відноситься безпосередньо до поставленої мети. Таким чином ми підходимо до найважливішої частини.

* але не забувайте що існують винятки 

Замовити тези для семінарів

Наукові тези дозволяють брати участь в різних наукових семінарах, тим самим дозволяючи заявити про себе в науковому товаристві. Також допомагають привернути увагу до своїх поглядів, до своєї роботи – наприклад, при написанні тез до наукової статті. Щоб зацікавити потенційного читача до вивчення вихідного тексту потрібно сприяти практичній реалізації результатів у виробництві, науці та інших областях.

Вимоги до оформлення наукових тез

У випадку, якщо планується публікація наукових тез, то їх звичайно потрібно оформити належним чином. Вимоги до оформлення тез у кожного збірника тез свої. Всі вони знаходяться у відкритому доступі зазвичай на інтернет-сторінці видавництва, або безпосередньо в самому видавництві.

Автору слід дізнатися вимоги до оформлення ще на етапі старту написання наукових тез, щоб потім не треба було їх повторно і додатково редагувати під потрібні параметри. Наприклад, десь необхідний формат сторінки А5, що суттєво скорочує і так уже невеликий обсяг тез. Десь вимагається наводити “список використаних джерел”, а десь такі вимоги відсутні. Десь тези потрібно писати суцільним текстом, а десь наводити списком.

Ще більш різноманітними бувають вимоги до полів, розміру шрифту, підзаголовків, автоматичним перенесенням та ін. Це все має велике значення для сприйняття та подальшого опрацювання.

Що має бути написано в тезах

Назва тез: як правильно іменувати тези?

Назва відповідає меті роботи, з неї повинно бути зрозуміло, про що ви хочете розповісти. Зазвичай назва доповіді та тези на конференцію збігаються.

Актуальність написання тез в 2022

Написати 2-3 речення про те, чому ви розробляєте свою тему. Актуальність тез виводиться з наукової точки зору, а не суспільно-політичної чи повсякденної. Іншими словами, актуальність тез — це їх одна із важливих потреб в розвитку науки. Подумайте, чим ваша робота допомагає в розвитку обраної вами наукової області? Що Ви принесли нового? Чому це може бути цікаво і корисно іншим вченим?

Ступінь наукової розробленості

Для прикладу напишіть 3-4 речення про найважливіші для вивчення вашої теми наукові роботи. Слід написати, чим вони виявилися корисні для Вас і розвитку наукової проблематики.
Мета та завдання тез

Необхідно чітко позначити задум дослідження, тобто позначити, що ви хотіли зробити. Мета не може полягати в самій роботі: вивчити, розглянути, прочитати – це не мета, а процес самої роботи! Метою цього дослідження може бути визначення, виявлення, розкриття закономірностей чого-небудь і т. п.

Джерела інформації: емпірична база дослідження

Написані 2-3 речення для характеристики джерел, які Ви користувалися в написанні тез можуть описати джерела емпіричної бази, адже дослідницька література яка буде наведена в кінці тез — це абсолютно інша річ.

Рекомендації написання тез на конференцію

Перш ніж приступити до написання і оформлення наукових тез, необхідно вибудувати структуру роботи.

Для початку потрібно зрозуміти, яку мету ви ставите перед собою в своєму дослідженні, після цього сформулювати назву роботи. При цьому врахувати тему заходу і зміст проведеного вами дослідження.

Потім відібрати матеріал, який ляже в основу роботи, і викласти його по можливості коротко. Далі проаналізувати результати дослідження і дати власну оцінку, вказавши можливі шляхи розв’язання проблеми.

Замовити дипломну роботу | Купити курсову роботу | Написання дипломних робіт | Ціни на студентські роботи | Замовити дисертацію | Купити дипломну роботу | Написання робіт на замовлення

Основні поради та зауваження щодо написання тез

 • текст повинен бути логічним, з послідовним викладом матеріалу;
 • мова викладу повинна бути науковою, але зрозумілою всім читачам;
 • всі дані потрібно перевірити в авторитетних джерелах;
 • результати дослідження по можливості оформити графічно — у вигляді таблиць, графіків, схем чи діаграм;
 • у список використаної літератури бажано включати публікації за останні 5 років і обмежитися 5-10 джерелами, можна і більше якщо тематика дозволяє;
 • по завершенні роботи перевірте текст читаючи його в голос, при необхідності скоротіть його до необхідного обсягу, уважно сформулюйте висновки і було б дуже добре, щоб роботу перевірив науковий керівник, здатний оцінити якість матеріалу та дати зауваження, так робота уникне можливих недоліків.

Для участі в міжнародній науковій конференції може знадобитися перекласти текст на іноземну мову. Щоб зробити це професійно, часто необхідна допомога досвідченого перекладача та редакторів-нейтівів для вичитування, останніх часто недооцінюють.

Якщо правилами заходу передбачено створення презентації, то використовуйте для слайдів тільки найважливіші дані.

Як правильно писати тези: поради експертів

 1. пишіть роботу самостійно, не використовуйте готових шаблонів;
 2. використовуйте в текст тільки важливі підсумки роботи;
 3. не копіюйте цілі фрагменти своїх статей, намагайтеся написати щось нове;
 4. сформулюйте особисту позицію із проблеми дослідження;
 5. ознайомтеся з прикладами оформлення тез, вивчивши вже опубліковані матеріали наукових конференцій.

Якість тез для наукової конференції впливає на рішення комісії про публікацію роботи учасника. Сподіваємося, ці поради допоможуть вам правильно написати і оформити тези на конференцію та успішно виступити на заході.

Ідеальний обсяг тез – 1-2 сторінки A4

Обсяг тез зазвичай невеликий: 1-2 сторінки, тому не вибирайте занадто великих і складних тем. Краще взяти невелику тему, але якісно і докладно її розкрити, ніж намагатися в двох словах пояснити складні процеси або явища про які так і не встигнете сказати чогось дійсно нового.

Як писати тези краще із уже відомих джерел, і проводити дослідження безпосередньо в процесі написання тез. Звісно тези являються підсумком вашої роботи, вони, хоч і невеликі за обсягом, але дуже інформативні за змістом. Написати їх буде не так-то просто, тому краще відштовхуватися від уже напрацьованої бази.
Після завершення формулювання тез, можете зачитати їх своїм однокурсниках або інших студентах з вашого факультету — що вони думають про них. Чи зрозуміло їм, про що ви хотіли сказати? Чи багато у них виникло питань? Чи було їм цікаво читати?

Якщо тези вийшли занадто складними, то спробуйте використовувати маркеровані та нумеровані списки, виділення жирним, використання курсиву, або підкреслення, як зроблено в цій статті. Але не зловживайте технічними інструментами. Списку в тезах може бути максимум 2, виділень – не більше 3 на весь текст.

Не рекомендується писати тези в останній день, тим більше, ніч перед доповіддю. Після завершення роботи краще дати матеріалу відлежатися хоча б 2-4 дні. Згодом слід свіжим поглядом перевірити написане, подумати, що ще можна покращити, а що слід прибрати. Зазвичай в ході роботи погляд втомлюється і дослідник пропускає важливі нюанси. Ну і перш ніж доповідати тези чи відправляти їх на конференцію, обов’язково узгодьте остаточний варіант з науковим керівником.

Як писати тези до наукової статті: приклад, зразок

Виділені головні позиції проведеного дослідження викладаються простою і доступною мовою. Складними словами користуються у виняткових випадках, прийнято уникати складні мовні звороти та формулювання.

Зразок формулювань наукових тез:

 • «Підбірку склали … людина … вік … статус … »
 • «Порівняльний аналіз показав … »
 • «За підсумками аналізу … »
 • «Результати дослідження показали, що … »
 • «Результати дослідження можуть бути використані в … »
 • «Планується подальше вивчення … »

Коротка інструкція з написання тез для доповіді

Тези доповіді логічно пов’язані один з одним, звісно якщо вони добре структуровані, при цьому часто мається на увазі, що їхні основні положення поступово розкривають мету та завдання дослідження, а в кінці узагальнюють основну думку.

Основна мета написання будь-яких тез полягає в тому, щоб узагальнити наявний матеріал, розкрити його зміст в коротких формулюваннях, глибоко розібратися в питаннях, проаналізувати його і створити можливість порівняння своїх думок із думкам інших.

Головна відмінність тез від інших наукових текстів є їхній малий обсяг (1-2 друковані
сторінки), в якому необхідно викласти всі основні ідеї доповіді (статті). Саме по
якості тез читачі будуть судити про всю роботу цілком і приймати рішення про
необхідності познайомитися з матеріалом в повному обсяг.

Невдало написані тези здатні відлякати читача від цікавої наукової
роботи. І навпаки, вдало складений текст тез привертає увагу до наукового
матеріалу, і до доповідача. А тут уже потрібно не схибити із основним матеріалом.

Звичайно, багато в чому якість тез визначається реальним науковим змістом роботи, але і його можна або зіпсувати, або гідно оформити. Сьогодні досить поширена практика зустрічається під час того, коли за результатами розгляду тез
доповіді комісія міжнародної конференції не тільки приймає рішення про включення
відповідної доповіді в програму конференції, але і сплачує участь в ній
автора (повністю або частково) через високу значимість його доповіді.

Наші додаткові послуги:

Курсова робота  |  Дипломна робота  |  Магістерська робота  |  Дисертація

Будь-які тези можуть відноситься до одного з двох типів

 1. Тези, складені за публікацією іншого автора.
 2. Тези, написані на основі власного оригінального матеріалу.

У першому випадку автор тез заздалегідь не знайомий з матеріалів і повинен його ретельно вивчивши. Тому після попереднього ознайомлення текст читають вдруге. При цьому розбивають текст на уривки. Далі знаходять в кожній частині виділеного тексту те, що розділило його на уривок, виписують або тимчасово просто відзначають цю головну думку в самому тексті публікації. Потім, добре продумавши виділене, з’ясувавши його зміст, формулюють окремі положення. Це і будуть тези.

До другого типу якраз і відносяться тези наукових робіт, доповідей, презентацій. У цьому випадку мається на увазі, що автор добре знає питання і його основним
завданням є коротке і змістовне тлумачення цього питання в письмовій формі. Останнє не завжди вдається легко й швидко зробити, проте після закінчення роботи з написання тез виявляється, що розуміння описуваного питання або матеріалу стало глибше, часто з’являються ще і нові ідеї, стає легше пояснювати іншим зміст своєї роботи.

Оформлення тез: шрифти, інтервали та ін.

Вимоги до оформлення тез визначаються науковим керівником або комісією конференції та доводяться до відома всіх потенційних учасників. Їх необхідно неухильно дотримуватися, тому що будь-яке порушення вимог призводить до значного збільшення витрат на складання збірника тез доповіді, що може послужити причиною відмови.

 • звичайний обсяг тез встановлюється рівним 1-2 сторінкам друкованого тексту;
 • шрифт Times New Roman, 14, інтервал одинарний;
 • формат-документу MS Word.

Одна сторінка друкованого тексту становить близько 45 рядків або 5-7 середніх абзаців. При цьому більшу частину займає заголовок, прізвища авторів і назви організацій, де вони працюють. Загалом, це зовсім невеликий обсяг, доступний для виразного викладу думок автора.

Важливі алгоритми написання тез

 1. визначтеся, до якого типу будуть ставитися ваші тези;
 2. проробіть детальну структуру тез;
 3. чітко уявіть собі, що буде основним результатом вашої роботи;
 4. підберіть вдалу назву тезам, при цьому необхідно одночасно обчислити: обраний вище тип тез, основний результат, висновок вашої роботи та її фактичний зміст, який буде описано в тезах.

Складіть структуру тез згідно з обов’язковими розділами тез обраного Вами типу, зазначеним вище. Подумайте, про що піде мова в кожному розділі та напишіть його основну ідею одним реченням навпроти кожного розділу.

Зазвичай одному розділу в тексті тез відповідає один абзац. Якщо у вас виявилося в одному розділі кілька ідей,
це означає, що цей розділ буде складатися з декількох абзаців. Таким чином, ви отримаєте детальний план дій по написаннюваших тез.

Уважно прочитайте написане і перевірте, чи достатньо цих розділів і абзаців для повного розкриття теми. Якщо недостатньо допишіть ще. Складені вами ідеї кожного абзацу повинні бути збудовані логічно так, щоб довести основну ідею всієї роботи. При необхідності, поміняйте порядок проходження абзаців, уточніть формулювання. Можливо, вам захочеться внести коригування в назву роботи. Уважно прочитайте вимоги до оформлення тез, звернувши увагу на їх обсяг. Висловіть його в кількості рядків відповідного шрифту і розподіліть цей обсяг між окремими розділами та абзацами. Таким чином, ви отримаєте детальний план ваших тез. Можна переходити до їх написання.

По черзі, починаючи з першого абзацу, викладайте свої думки, намагаючись вкластися у відведений для них обсяг. Після написання першого абзацу переходите до другому і т. д. Прочитайте весь отриманий текст цілком. Відредагуйте переходи між абзацами, сам зміст абзаців. Дуже ймовірно, що в процесі написання у вас з’явилися нові міркування.

Знайте свою цільову аудиторію

Майже всі конференції очікують від Вас, крім участі в засіданні, подання супутніх тез або усної презентації. Багато конференцій мають необмежений простір для стендових доповідей. Щоб бути конкурентоспроможним і отримати можливість опублікувати та ефективно представити своє дослідження на зустрічі вчених, в тексті необхідно передати найвидатніші та новітні тези вашого дослідження.

Перед тим, як приступити до написання тез, обов’язково ознайомтеся з інструкцією до конференції на предмет необхідного формату доповіді. Це дозволить вам визначити ліміт на кількість слів і специфіку оформлення роботи (наприклад, структуровані заголовки і неструктуровані анотації). Також рекомендовано прочитати деякі тези з нарад минулих років як приклади.

Купити готові тези чи вcе ж таки тези на замовлення?

Ваші тези повинні описувати тільки результати експериментів, які Ви вже провели, а не те, що ви плануєте зробити в майбутньому. Ви повинні представити короткий огляд отриманих результатів, або загальних тенденцій, що спостерігаються згідно з підсумками проведеної Вами експериментальної діяльності: опишіть по можливості найбільш важливі та найбільш значущі результати, які у Вас є, більш детально.

 Як писати тези на конференцію?

 1. Опрацюйте структуру матеріалу
 2. Перевірте зміст тез та постідовність викладення матеріалу
 3. Не вживайте складних слів – це ж тези
 4. Перечитайте та відредагуйте тези вголос

Висновки та узагальнення теми тезисів

“Висновки  до тез”— одна із найважливіших відмінних рис якісно зробленого дослідження!

Отже, тези повинні завершитися узагальненням, тобто висновком, який описує, як Ваші підсумки вписуються в загальну тему дослідження, про яку ви розповідали. При написанні доповіді враховуйте думку аудиторію. Резюмуючи все вищесказане в цій статті, відзначимо достатньо важливі фактори при написанні наукових тез: правильний підхід до написання тез та їх структуру подання, а також вимоги написання тез, які продиктовані збіркою, чи дані тези будуть опубліковані, або де ці тези будуть зачитуватися. Висновки повинні бути змістовні. Постарайтеся обійтися без вступних слів на кшталт “таким чином”, “можна сказати” та інших малозначущих частин мови. Старайтеся відповідати поставленій меті, підведіть підсумки, але не повторюйте вже наведений матеріал. Іншими словами, висновок – це ніби тези із тез. Потрібно кілька ваших думок, які узагальнюють все вищесказане. Висновки повинні бути не великимм, десь 5-7 рядків, і 1 абзацом.

Шукають також: тези доповіді приклад, як написати тези на конференцію, що таке теза, як писати тези

;