Магістерські роботи на замовлення від сучасних авторів

Професійна допомога у написанні магістерської роботи. Фахівці із профільних предметів нададуть змістовну консультацію і допомогу у написанні магістерських робіт на замовлення. Написання магістерської роботи потребує витримки, певного досвіду та грамотності. Не рідко трапляються ситуації, коли навіть справжні практики не завжди вміють висловити свою думку. А щоб розібратися у інструкціях, рекомендаціях та правках викладача необхідно витратити багато часу та сил. Як вирішити цю проблему та при цьому зекономити час і нерви? Є простий та ефективний спосіб навіть для тих, хто пише роботу власноруч — звернутися за допомогою до спеціалізованої компаній.

Вид роботи Термін виконання Цiна, грн
Магістерські роботи вiд 10 днів вiд 6000
Дипломнi роботи вiд 10 днів вiд 6000
Курсовi роботи 5-7 днів вiд 900

Як замовити магістерську роботу?

Потрібна магістерська робота? Ви прямуєте у правильному напрямку. Щоб отримати магістерську роботу на задану тему, вам потрібно заповнити відповідну форму на сайті та вказати:

 • контактний номер телефону
 • електронну адресу
 • тему магістерської роботи
 • методичні рекомендації, затверджені на кафедрі відповідного ВУЗу

Час, за який виконується магістерська робота залежить від особливостей вашого проекту та розраховується індивідуально. Наприкінці терміну виконання ви отримуєте повноцінну роботу, виконану відповідно до методичних рекомендацій та діючих вимог.
Ціни на написання магістерської роботи потрібно уточнювати індивідуально. Орієнтовно, ціна на магістерська робота може досягати

Вид роботи Кількість,ст Ціна, грн
1 розділ 25 500,00
2 розділи 50 800,00
3 розділи  75 1000,00
готова   100 від 3000

Що таке магістерська робота?

Магістерська робота – це власне наукове дослідження, яке дозволяє підтверджувати кваліфікацію студента для отримання відповідного ступеня магістра. Магістерська робота підлягає публічному захисту. Її зміст та структура повинні чітко відображати процес дослідження та отримані результати. Робота має бути послідовною та виглядати цілісно. Автор демонструє свою готовність до вивчення теоретичного матеріалу та вирішення практичних проблем за обраною темою. У роботі студент має змогу запропонувати унікальне вирішення конкретної проблеми, що дає можливість зацікавити представників підприємств, установ та організацій і, відповідно, отримати запрошення на роботу.

Хто виконує магістерську роботу?

Над виконанням магістерської роботи працюють студенти, незалежно від форми навчання: і очна, і заочна. Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII встановлено обов’язкову наявність такого дослідження, яке містить елементи новизни та інноваційності.

Але, якщо студент не має можливості написати роботу самостійно, її легко можна замовити у компанії, яка спеціалізується на виконанні різного роду наукових та студентських робіт.

Команда виконавців – це науковці та практики, які виконають магістерську роботу відповідно до вимог.

Переваги очевидні:

 • швидко
 • зручно
 • ефективно
 • якісно
 • доступно
 • анонімно

Основні завдання магістерської роботи

У процесі підготовки до написання магістерського дослідження або під час письмового процесу студенти можуть зіткнутися з низкою труднощів. Зокрема:

 • вибір правильної теми
 • підготовка робочого плану
 • підготовка бібліографії
 • підготовка доповіді та презентації
 • збір наукового матеріалу, який стане предметною основою для написання проекту
 • прийняття інструментів дослідження
 • розробка методології дослідження
 • написання роботи, що відповідає вимогам

Магістерська робота, яку виконує студент наприкінці навчального процесу має реалізовувати основні завдання:

 • поглиблення отриманих знань
 • самостійне дослідження обраної теми
 • проведення системного аналізу наукової літератури та статистичних даних
 • чітке та послідовне викладення досліджуваного матеріалу відповідно до обгрунтованої теми
 • підготовка документів, які необхідні у роботі та для управління проектом

Кожна магістерська робота – це поєднання узагальнених та індивідуальних особливостей наукового проекту.

Заказать магистерскую работу недорого!

Яка послідовність написання магістерської роботи?

Наукова робота на здобуття ступеня магістра містить теоретичну та практичну частини. Теоретична грунтується на дослідженні наукового матеріалу, монографій, наукових статей провідних дослідників галузі і теми дослідження.

Практична виконується на основі індивідуальної розробки студента, експериментальних досліджень та є фундаментальною для висновків щодо практичного застосування і вирішення конкретної проблеми. У третій частині роботи, як правило, складають рекомендації до застосування на практиці.

Написання магістерської роботи складається з наступних етапів:

 • обрання теми та визначення рівня дослідження, мети роботи, завдань, об’єкту
 • аналіз наукових джерел, наявної теоретичної бази
 • вивчення та аналіз наявної гіпотези
 • аналіз статистичної інформації, а також даних, які містяться у робочих звітах, проектах чи робзробках
 • структурування отриманої інформації, визначення проблеми та формування відповідних додатків тощо
 • опис та оформлення роботи відповідно до методичних рекомендацій
 • підготовка доповіді та презентації проекту для публічного виступу

Кожен етап є невід’ємною частиною і не може бути виключеним у жодному разі.

Як написати план магістерської роботи?

План магістерської роботи складає студент і погоджує його з науковим керівником. Якщо немає часу працювати над планом, можна його теж замовити.

Обов’язковими частинами плану роботи є:

 • Вступ
 • 1 розділ – теоретичні аспекти вивчення конкретної теми
 • 2 розділ – практична частина за конкретною темою
 • 3 розділ – порівняльний аналіз
 • Висновки і пропозиції

Кожен із пунктів має містити не менше 2 підпункти. Іноді студенти, щоб зменшити час на написання роботи, списують план в інтернет-мережі. Але це не дуже добре і не завжди підходить.

Для тих, хто не хоче марнувати час, найкраща порада – заглянути у методичні рекомендації, де міститься уся необхідна інформація аби отримати готовий план від викладача. Обидва способи вважаються дуже популярними серед студентів.

Купити курсову роботу | Магістерська робота ціна | Дисертація на замовлення | Магістерські роботи | Курсова на замовлення | Написання тез | Купити кандидатську дисертацію

Яка інформація використовується для магістерської роботи?

Магістерські роботи можуть бути виконі на основі власного дослідження чи експерименту. Можна використовувати інформацію, виключно, з офіційних та наукових джерел. Наприклад:

 • монографія, яка була опублікована у науковому журналі чи інтернет-ресурсі
 • звіт про фінансову діяльність підприємства, отримана із офіційного сайту компанії, яка досліджується випускником
 • статистична інформація про стан конкретної галузі, отримана із сайту Міністерства статистики України тощо

Який об’єм магістерської роботи?

Незалежно від обраної теми, магістерська робота може мати від 80 до 120 сторінок. Конкретніше може бути визначено у методичних рекомендаціях саме кафедри, на якій навчається студент. У цю кількість сторінок не включають список використаних джерел та додатки до роботи.

Важливі моменти

Під час написання магістерської роботи варто звернути увагу на:

 • позначення та рубрикацію
 • структурованість
 • послідовність
 • відповідність матеріалу заданій тематиці
 • відповідність державним стандартам
 • науковий стиль викладеного матеріалу
 • своєчасність написання роботи

Усі ці аспекти потрібно враховувати. Адже навіть добре написаний текст і викладений матеріал може бути не прийнятий через невірне оформлення.

Якщо хочете переконатися у правильності обраної роботи, яка відповідає вашим інтересам, радимо заздалегідь почати займатися своїми дослідженнями, звернувшись до професора чи куратора за потрібною порадою.
Унікальність роботи

Для магістерської роботи унікальність надзвичайно важлива. Недопустимо використовувати чужу працю за власну. Проте, унікальність магістерської роботи, яку здає студент у кінці навчання – це досить індивідуальна річ.

Оскільки Міністерство освіти і науки України не встановлює чітких правил, кожен навчальний заклад встановлює індивідуальну унікальність роботи: від 50% до 90%.

Більшість студентів не вміють висловлювати науковим стилем. Тому вони користуються послугами компаній, які пропонують написання магістерських робіт на замовлення.

Сервіси, які перевіряють тексти на унікальність

Немає жодних вимог чи стандартів щодо програмних продуктів, які мають використовуватися для перевірки. Тому це визначає кожен вуз індивідуально. Серед найпоширеніших сервісів перевірки на плагіат:

Advego Plagiatus – http://advego.ru/plagiatus/
Etxt Antiplagiat – http://www.etxt.ru/antiplagiat/
Сontent-watch – https://content-watch.ru/text/
text.ru – https://text.ru/antiplagiat/

Як підготувати виноски, цитати і бібліографію?

Правильна підготовка виносок та бібліографії – це, безперечно, один з найважливіших, але й найскладніших елементів роботи над науковим текстом, від якого значною мірою залежить зображення видання і що часто буває важким навіть для найбільш досвідчених авторів.
Якщо ви зайшли на сайт нашої компанії, це означає, що ви прагнете отримати магістерську роботу найкращої якості.

Виноски – окремий, фрагмент тексту, який доповнює ваш матеріал і є невіддільним елементом магістерських робіт та інших публікацій. Виноски слід створювати обережно та точно, щоб вони посилалися на відповідні бібліографічні пункти, конкретних авторів та відповідні інтерпретації наукової думки.

Цитата – використовується для прямого / буквального цитування чужих слів (як промов, так і письмових публікацій). Вона завжди повиненна бути виділеною у тексті, наприклад, лапками та формою самого шрифту; а у випадку магістерської роботи також повинна супроводжуватися відповідною виносною приміткою.

З іншого боку, цитування – це посилання на твори інших дослідників, їх думки, аргументи, погляди, твердження на тему та всю інформацію, що міститься в інших публікаціях. Тому воно полягає у запозиченні чужих думок – з одночасним зазначенням джерел (без буквального цитування).

Цитування можна поділити на:

 • перефразоване цитування – тобто переказування власними словами та узагальнення тверджень інших авторів чи наукових фактів
 • буквальне цитування – через цитату, яка є фрагментом чийогось твердження

Важливе значення мають не тільки виноски наукових джерел та літератури, а й інтернет-ресурсів, які все частіше використовують у своїх роботах студенти.

Як підготувати додатки до роботи?

Додатки – це таблиці, анкети для дослідження, схеми та інша інформація, яка ілюструє будь-якого роду дослідження та доводить їхню реальність. Додатки виносять в кінці роботи та нумерують, якщо інше не визначено у методичних рекомендаціях до магістерської роботи.

Як замовити написання магістерської роботи?

Для оформлення замовлення на написання магістерської роботи потрібно залишити заявку або заповнити відповідну форму на сайті.

За вказаними вами контактами наш менеджер зв’яжеться для уточнення деталей проекту та підтвердження. Вартість залежить від особливостей та наявної інформації щодо роботи, яку надає замовник.

Нумерація магістерської роботи

Написана робота підлягає наскрізній нумерації. Від першого до останнього аркуша, включаючи додатки та список використаної літератури. Не нумерують тільки титульну сторінку. Нумерація може бути зверху або внизу, відцентровано або в кутку аркуша. Конкретніше описується у методичних рекомендаціях.

Гарантійні умови

Виконана на замовлення магістерська робота перед тим, як потрапити до замовника перевіряється на плагіат. Протягом 20 днів, у разі виявлення зауважень та претензій, клієнт має можливість звернутися щодо виправлення зауважень, якщо такі будуть від викладача. При цьому, замовнику теж важливо дотримувати Жодних ризиків та зайвих витрат. Саме так, ми гарантуємо високу якість надання послуг.

Студенту важливо розуміти і власну відповідальність для ефективної співпраці і якісного виконання магістерської роботи. Саме тому важливо:

 • своєчасно та у повному обсязі надавати необхідну вихідну інформацію
 • підтримувати зручну комунікацію із менеджером компанії
 • дотримуватися гарантійних умов та термінів

 Магістерська робота на тему

Послуга із написання магістерської роботи надається для студентів очної та заочної форми навчання, незалежно від вузу і факультету.
Ми напишемо магістерську роботу на один із напрямів:

 • екологія
 • економіка
 • математика
 • банківська справа
 • біологія
 • географія
 • історія
 • соціологія
 • право
 • мистецтво
 • етика
 • архітектура
 • психологія
 • маркетинг
 • логістика
 • журналістика
 • політологія
 • філософія
 • міжнародні відносини
 • релігієзнавство та багато іншого

Висновки у роботі

Написання висновків до магістерської роботи є одним із найважливіших елементів наукового тексту. Він містить усі висновки, до яких студент дійшов під час написання проекту. Можна сказати, що закінчення – це суть підготовленої наукової роботи, оскільки в стислій формі вона підсумовує найважливіші питання, порушені в магістерській роботі, результати проведених досліджень.

Як і вступ, закінчення має бути написане чітко, простим і зрозумілими медодом: речення – короткій, прозорі та використані у безособовій формі. Закінчення дипломної роботи може складатися з таких фрагментів:

короткий підсумок змісту з переліком найважливіших питань обговорюваної теми;
мета роботи, якщо і як саме вона була досягнута;
відповіді на поставлені проблеми дослідження;
інформація про отримані результати досліджень та потенційний вплив результатів досліджень на подальший розвиток обраної наукової галузі;

Написання висновків до роботи, зазвичай, займає від 2 до 4 сторінок стандартного машинопису. Якщо у вас виникли проблеми з написанням заключної магістерської роботи, зв’яжіться з нами.

Чому ми?

Написання магістерських та інших наукових робіт – це завдання, з яким не кожен може впоратися. Іноді студенти просто не мають уявлення про цікаву тему роботи або не мають навичок знаходити відповідні публікації, викладати власні думки науковим стилем на папері. Це часто може зруйнувати шанси студента на здобуття вищої освіти.

У разі виникнення проблем із виконанням будь-якого з етапів написання роботи, ми готові допомогти. Маючи багаторічний досвід підготовки наукових проектів, ми можемо показати вам правильне рішення, зібрати вихідний матеріал для написання наукового тексту або створити дослідження, яке стане вам чудовим дослідженням.

Чесність, надійність та професіоналізм сприяють тому, що наші клієнти залишають позитивні відгуки, рекомендуючи наш веб-сайт своїм друзям та родичам. Ми адаптуємо наші послуги до ваших індивідуальних потреб, пропонуючи всебічне обслуговування в процесі підготовки до написання роботи, підготовка презентацій, есе тощо.

Підсумок

Ще декілька років назад для написання магістерської чи будь-якої іншої наукової роботи потрібно було дослідити велику кількість книг, монографій та витратити час на пошук інформації. Але з появою інтернету- усе змінилося. Кожен, хто не має можливості самостійно виконувати дослідження із профільного предмету для підтвердження фаху та потребує допомоги у написанні магістерської роботи, може легко її замовити он-лайн.

Компанія «Best Work» – це можливість швидко отримати найкращий результат та підтвердити свою кваліфікацію.

Гарантуємо:

 • безкоштовний план роботи
 • доступні ціни на тексти високої якості
 • зручна система знижок, лояльності та комунікації
 • безкоштовний звіт на плагіат
 • повна анонімність
 • якісне обслуговування
;